PRISER & MEDLEMSBETINGELSER

MEDLEMSKABER

MEDLEMSKAB A

Første måned for 1 kr. Derefter: Træn for kun 239 ,- kr. per måned med 12 måneders afdrag. Medlemskabet kan ikke sættes på pause i afdragssperioden og gælder til både fitness og holdtræning. Når du køber dette medlemskab accepterer du hermed et samlet køb på 2.868 kr. der afdrages med 239 kr. pr md. Der opkræves mdl. 8 kr. i transaktionsgebyr. Hvis man ikke er udmeldt efter de 12 måneder oprettes en ny periode til gældende pris på tidspunktet.

GRATIS OPRETTELSE

GRATIS MASSAGE MV:

239 KR. PR. MDR

MEDLEMSKAB B

Første måned 1 kr. derefter: Træn kun 395 kr. pr. måned. Du og din træningsmakker har ubegrænset adgang til Fitness og Holdtræning.

12 måneders afdrag. Medlemskabet kan ikke sættes på pause i afdragssperioden og gælder til både fitness og holdtræning. Når du køber dette medlemskab accepterer du hermed et samlet køb på 4.740 kr.. Du betaler for din makker/ven i perioden. Kontingentet kan ikke sættes på pause eller opsiges i bindingsperioden.Din træningsmakker sender bare info på messenger og vi opretter ham/hende. Der opkræves mdl. 8 kr. i transaktionsgebyr. Hvis man ikke er udmeldt efter de 12 måneder oprettes en ny periode til gældende pris på tidspunktet. GRATIS OPRETTELSE

GRATIS MASSAGE MV:

395 KR. PR. MDR

MEDLEMSKAB C

Første måned 3 kr. derefter: Træn for kun 199 ,- kr. per måned pr. person med 12 måneders afdrag. Medlemskabet kan ikke sættes på pause i afdragsperioden. Når du køber dette medlemskab, accepterer du hermed et samlet køb på 7176 kr. der afdrages med 598,- kr. pr md. Der opkræves mdl. 8 kr. i transaktionsgebyr. Gælder til både holdtræning og fitness Dine to træningsmakkere sender blot info på sms eller Messenger og vi opretter dem med det samme. Hvis man ikke er udmeldt efter de 12 måneder oprettes en ny periode til gældende pris på tidspunktet.
GRATIS OPRETTELSE
GRATIS MASSAGE MV:

598 KR. PR. MDR

MEDLEMSKAB D

Træn for kun 289 kr. pr. måned. Opsigelse er løbende måned + 30 dages binding med mulighed for bero. Træningen dækker både Fitness og Holdtræning. Der opkræves mdl. 8 kr. i transaktionsgebyr. Medlemsskabet kan ændres efter 12 måneder til gældende pris.
GRATIS MASSAGE MV:
 

289 KR. PR MDR.

HOLDTRÆNING

Binding er lbd. måned + 30 dage med mulighed for bero. Der opkræves mdl. 8 kr. i transaktionsgebyr. Oprettelse kr. 250

179 KR. PR MDR.

DAGSTRÆNING/PRØVETIME

Dagstræning/Prøvetræning, dækker både Fitness og Holdtræning. Der opkræves 8 kr. i transaktionsgebyr.

69 KR. PR. GANG

BLIV MEDLEM I DAG

MEDLEMSBETINGELSER

 1. GENERELT

Følgende betingelser er gældende for dit medlemskab i Fitnessmentor Klub pr. 1. juli 2020. Vi gør opmærksom på, at ændringer af priser og betingelser kan forekomme, hvilket du kan læse mere om under § 1A.

Dit medlemskab i Fitnessmentor Klub er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv. Misbrug af dit medlemskab vil medføre bortvisning. For at kunne identificere dig som medlem opbevares et billede af dig sammen med dine øvrige personoplysninger. Dit billede virker også som adgangskontrol i Fitnessmentor Klub. Hvis der sker ændringer af dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved medlemskabets indgåelse, skal du straks meddele dette til Fitnessmentor Klub. Du er som medlem ansvarlig for, at Fitnessmentor Klub til enhver tid har dine korrekte personoplysninger og e-mailadresse.

Ved oprettelsen af et medlemskab i Fitnessmentor Klub accepterer du, ud over indeværende medlemsbetingelser, også husets regler, Fitnessmentor Klubs gældende regler om datapolitik, og du accepterer at modtage meddelelser om ændringer i dine medlemsbetingelser pr. e-mail og pr. sms.

1A. ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER OG PRISER

Fitnessmentor Klub forbeholder sig retten til løbende at ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab. Sådanne ændringer kan forekomme i de situationer, der er angivet nedenfor.

Ændringer i priser og gebyrer kan forekomme i følgende situationer:

 • En rabataftale, som er tilknyttet dit medlemskab, bortfalder og vi ændrer prisen til den gældene på det tidspunkt din aftale udløber med mindre du har udmeldt dig.
 • Fitnessmentor Klub foretager større investeringer for at forbedre din brugeroplevelse, hvilket bl.a. kan omfatte ansættelse af mere personale eller opdateringer, udskiftning og modernisering af udstyr og/eller faciliteter samt udvidelse med flere centre.
 • Priserne reguleres som følge af markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder pga. forøgede omkostninger og inflation, indførelsen af nye lovgivningsmæssige krav, vedtagelsen af nye medarbejderoverenskomster mv.

Niveauet af prisstigningen vil blive fastsat forholdsmæssigt ud fra Fitnessmentor Klubs forøgede omkostninger. 

Ændringer i Fitnessmentor Klubs medlemsbetingelser kan forekomme i følgende situationer:

 • Det er nødvendigt for at sikre, at Fitnessmentor Klub overholder lovgivningen
 • Nye faktiske eller privatretslige forhold nødvendiggør en ændring af medlemsbetingelserne

Uvæsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet ved opslag i Fitnessmentor Klub og på vores hjemmeside.

Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 45 dage, før ændringen træder i kraft pr. e-mail, ved opslag i Fitnessmentor Klub og på vores hjemmeside. Ændringer vil altid træde i kraft den første dag i en måned, dvs. d. 1.

Hvis du ikke ønsker at fortsætte dit medlemskab til den nye pris eller under de nye betingelser, skal du opsige dit medlemskab jævnfør opsigelsesvarslet i § 7. Vær opmærksom på, at der er løbende måned plus 1 måned i opsigelsen. 

 1. MEDLEMSKAB NÅR DU ER UNDER 18 ÅR ELLER UMYNDIGGJORT

For at blive medlem i Fitnessmentor Klub skal du være fyldt 14 år. Hvis du er under 18 år eller umyndiggjort, skal dine forældre godkende dit medlemsskab. Man kan med forældres samtykke træne hvis man er mellem 7-14 år mellem kl. 14-16

 1. MEDLEMSKABER

Du kan se oversigten over Fitnessmentor Klubs gældende medlemskaber samt tillæg til medlemskaber på www.fitnessmentor.dk. Fitnessmentor Klub tilbyder udelukkende medlemskaber inkl. holdtræning.

3A. BETINGELSER FOR Træningsmakker medlemskab Hvis du har valgt et trænings makker medlemskab, kan du oprette en træningsmakker efter eget valg ved at kontakte Fitnessmentor Klubs administration. Du hæfter for din træningsmakkers medlemskab. Din Træningsmakker kan træne på lige fod med dig selv og er omfattet af samme medlemskabs binding som dig.

3B. PERSONLIG TRÆNING, GAVEKORT OG VÆRDIKUPONER

Når du har et medlemskab i Fitnessmentor Klub, kan du tilkøbe personlig træning. Informationer samt gældende vilkår for køb af dette aftales en til en med Fitnessmentor Klubs personlige trænere.

Gavekort eller værdikupon til Fitnessmentor Klub kan ikke ombyttes til produkter eller kontanter.

 1. TIL- OG AFMELDING SAMT FREMMØDE TIL HOLD

Du kan til- og afmelde dig hold i Fitnessmentor Klub appen. Du kan maksimalt tilmelde dig 10 hold inden for tre uger. Er du forhindret i at komme til din holdreservation, skal du afmelde via app senest to timer før holdstart. Hvis du fremmøder dig på holdet mindre end 10 minutter før start, kan du miste din plads, da den kan blive tilbudt til et medlem, der står på venteliste. Du vil ikke modtage en bøde for manglende fremmøde, hvis du har fremmødt dig. Det er muligt at fremmøde helt indtil timens start. Fremmøde sker automatisk via centrets ansigtsgenkendelse. Hvis du ikke afmelder eller fremmøder, bliver du opkrævet et gebyr for manglende fremmøde på 50 kr. Hvis du står på venteliste og får en plads på holdet, er samme regler gældende i forhold til fremmøde og gebyrer.

 1. BETALING

Køber du et forudbetalt medlemskab, betaler du ved oprettelsen for den samlede medlemskabsperiode. Hvis du opretter et løbende medlemskab, vil du ved oprettelsen af dit medlemskab skulle betale et oprettelsesgebyr samt månedligt for medlemskabet + et gebyr på 8 kr. fra købsdatoen og indtil slutningen af indeværende måned. Har du købt et medlemsskab som du afdrager hæfter du for hele beløbet du har købt for eksempelvis alle 12 måneder.

5A. MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING

Hvis din regning ikke betales rettidigt, udsendes en rykkerskrivelse til dig eller den anden Betaler. Fitnessmentor Klub opkræver rykkergebyr efter gældende takster. Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har Fitnessmentor Klub ret til uden varsel at blokere dit medlemskab, så du ikke kan træne. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har Fitnessmentor Klub ret til uden varsel at lukke for dit medlemskab og til at opkræve andre udeståender til betaling straks. Afdrager du et medlemsskab på eksempelvis 12 måneder forfalder restgælden til strakt betaling ved manglende betaling af afdrag. Du kan ikke træne, eller ændre på dit medlemskab, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, før du har betalt det fulde udestående til Fitnessmentor Klub og fremvist dokumentation herfor.

Ved lukning af medlemskab og ved udelukning og bortvisning af medlemmet, forfalder alle udestående beløb i medfør af medlemskabet til betaling straks.

 1. PAUSE/BERO

Hvis ikke andet er angivet under det medlemskab du har købt, har du mulighed for at sætte dit medlemskab i Fitnessmentor Klub på pause. Du kan sætte dit medlemskab på pause så ofte du ønsker det, dog maksimalt for en periode på 3 måneder ad gangen. Når du sætter dit medlemskab på pause, skal du angive start- og slutdatoen for pausen. Når dit medlemskab er på pause, mister du alle dine medlemsrettigheder, indtil pausen ophører, hvorefter dit medlemskab og den løbende medlemsskabsbetaling automatisk starter igen. Hvis du sætter dit medlemskab på pause efter d. 15. i en måned, vil du få godskrevet det beløb, der er betalt efter pausens begyndelse, når pausen stopper.

Du kan sætte dit medlemskab på pause ved at skrive e-mail til info@fitnessmentor.dk. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt dit medlemskab er sat på pause, skal du som medlem bevise, at en pause af medlemskabet har fundet sted med angivelse af start- og slutdatoen for pausen. Det koster kr. 298.00 at sætte medlemsskabet på pause.

 1. OPSIGELSE

Du kan til enhver tid opsige din indgåede kontrakt i Fitnessmentor Klub med det gældende opsigelsesvarsel. Din indgåede kontrakt ophører ved udløbet af opsigelsesmåneden plus 1 måned. Ved opsigelse af din kontrakt skal du oplyse dit fornavn, efternavn og fødselsdato.

En opsigelse kan ske på følgende måde:

 • Via fremsendelse af e-mail til info@Fitnessmentor.dk

En opsigelse er gældende fra den dag, Fitnessmentor Klub modtager den, og du har modtaget en kvittering for gennemførelsen af din opsigelse fra Fitnessmentor Klub. Du skal som medlem bevise, at du har opsagt din kontrakt, hvis der senere opstår tvivl om dette.

Fitnessmentor Klub forbeholder sig retten til at opsige din kontrakt med én måneds varsel til udgangen af en måned.

 1. FORTRYDELSESRET

Fortrydelsesretten er 14 dag. Fortrydelsesretten bortfalder ved første træning

 1. HUSETS REGLER OG ANDRE BESTEMMELSER

I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, personalets anvisninger eller husets regler, kan Fitnessmentor Klub til enhver tid lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning. Fitnessmentor Klub forbeholder sig også retten til at udelukke dig fra medlemskab i Fitnessmentor Klub samt tilhørende virksomheder for en kortere eller længere periode, samt at foretage en politianmeldelse ved gentagende eller grov overtrædelse af medlemsbetingelserne.

Lukker man et ikke-medlem ind i Fitnessmentor Klub uden tilladelse, får man en bøde på 250 kr per person. 

 1. DOPING

Brug af stoffer og metoder omfattet af Lov om forbud mod visse dopingmidler (dopingloven) samt sløringsstoffer for anabole steroider (“doping” og “dopingmidler”) er forbudt for personer, der benytter Fitnessmentor Klub.

Salg eller overdragelse af dopingmidler, besiddelse af dopingmidler med henblik på overdragelse til andre, samt tilskyndelse eller medvirken til, at en person anvender doping, er forbudt i forbindelse med benyttelse af Fitnessmentor Klubs centre og vil blive anmeldt til politiet.

Overtrædelse af ovennævnte vil medføre øjeblikkelig bortvisning og opsigelse af dit medlemskab.

Fitnessmentor Klub er medlem af DFHO (Dansk Fitness og Helse Organisation) og som følge heraf også Anti Doping Danmark (“ADD”). Du er som medlem af Fitnessmentor Klub derfor til enhver tid forpligtet til at lade dig teste for doping, når du befinder dig i Fitnessmentor Klubs, hvis det forlanges af repræsentanter fra ADD. Dopingprøven skal afgives som en urinprøve i overværelse af en ADD fitnesskonsulent eller en eskorte udpeget af ADD’s fitnesskonsulent. Modsætter du dig dette, eller testes du positiv, vil dit medlemskab ophøre med øjeblikkelig virkning.

Du kan få udleveret dit analyseresultat ved at henvende dig til ADD.

Tilståelse eller offentlig indrømmelse af brug af doping, salg af dopingmidler m.v. kan desuden sidestilles med en positiv dopingprøve og kan efter indstilling fra ADD medføre sanktion.

Oplysninger om overtrædelse af § 9, herunder oplysninger om en eventuel positiv dopingprøve eller en offentlig indrømmelse eller tilståelse, der sidestilles dermed og sanktioneres af ADD, vil blive givet til DFHO og ADD’s relevante samarbejdspartnere og medføre udelukkelse på mindst 2 år fra alle motionscentre, som er tilknyttet DFHO, eller som har en individuel samarbejdsaftale med ADD.

Du vil ligeledes blive udelukket i mindst 2 år fra alle aktiviteter, der er omfattet af “Dopingreglement for motionsidræt” som kan ses her samt fra hvilket som helst ulønnet eller lønnet hverv inden for foreninger og selvejende institutioner under Dansk Firma idrætsforbund (Firmaidrætten), DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Du vil desuden blive udelukket i 4 år fra konkurrenceaktiviteter, der er omfattet af ‘De nationale antidopingregler’.

 1. HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Du er som medlem selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Fitnessmentor Klub. Fitnessmentor Klub tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

 1. VÆRDIGENSTANDE

Fitnessmentor Klub anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. Fitnessmentor Klub bærer ikke noget ansvar for tab som følge af tyveri eller tingskade.

 1. LOVVALG OG VÆRNETING

Alle køb omfattet af disse medlemsbetingelser er underlagt dansk ret, dog ikke CISG (Den Internationale Købelov), medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

Tillæg til Fitnessmentor Klubs medlemsbetingelser til brug for kampagnetilbud

 1. GENERELT

Nærværende tillægsvilkår er gældende for medlemskaber i Fitnessmentor Klub, som er oprettet i forbindelse med kampagnetilbud. Tillægsvilkårene er gældende fra tidspunktet for oprettelsen af medlemskabet og frem til udgangen af den måned, hvor bindingsperioden ophører og gælder ved siden af Fitnessmentor Klubs almindelige medlemsbetingelser, dog således at tillægsvilkårene har forrang. Efter udløbet af bindingsperioden overgår dit medlemskab til Fitnessmentor Klubs normale måneds abonnement og det alene Fitnessmentor Klubs almindelige medlemsbetingelser, der gælder.

 1. PAUSE

Du har ikke mulighed for at sætte dit medlemskab i Fitnessmentor Klub på pause i bindingsperioden.

 1. ÆNDRING AF MEDLEMSKAB

Du har ikke mulighed for at ændre dit medlemskab til et andet medlemskab i Fitnessmentor Klub i bindingsperioden.

 1. OPSIGELSE

Du kan ikke opsige dit medlemskab i Fitnessmentor Klub til ophør i bindingsperioden. Du kan dermed tidligst opsige dit medlemskab til ophør ved udgangen af den måned, hvor bindingsperioden udløber.

Herefter kan du opsige dit medlemskab i Fitnessmentor Klub med det gældende opsigelsesvarsel i overensstemmelse med Fitnessmentor Klubs almindelige medlemsbetingelser.

Fitnessmentor Klub forbeholder sig retten til at opsige dit medlemskab med én måneds varsel til udgangen af en måned.

FITNESSMENTOR KLUB

St. Sct. Peder Stræde 18, 8800 Viborg 
Tlf. +45 29 92 77 00 

support@fitnessmentor.dk

CVR: 39915340

© 2021 All Rights Reserved.